j

Marcel Kříž se loučí

Vážení.

Nadešel čas po 41 letech v táborské kultuře odejít do penze. Odchod není jednoduchý, protože tvůrčí činnost v divadle byla koníčkem. Není ani jednoduché odcházet z party, s níž a v níž se příjemně pracovalo. Za onen čas jsem poznal a potkal mnoho divadelních souborů, zhlédl stovky titulů. Totéž platí pro stovky hudebníků, zpěváků, skupin. Z široké tvorby jsem vybíral (jsme vybírali) pro vstřícné, vnímavé táborské a přespolní publikum. Každé divadlo má takové obecenstvo, jaké zasluhuje. Vždy mi šlo o jediné - diváka jakéhokoli věku nepodceňovat a nepřeceňovat. Společné chvíle byly obohacující. Mnohdy jsem s chutí pozoroval zaplněné hlediště na úkor dění na jevišti.

Divadelní kormidlo převzalo mládí plné elánu v čele s velitelkou. Přeji jí a celé kondičně zdatné partě, aby se dařilo, aby programová náplň příštích sezon sloužila k divácké spokojenosti, aby všichni vydrželi u divadelních prken co nejdéle, aby dbali na kulturu českého jazyka, aby se učili a dívali se. Chci se do hlediště vracet a v budoucnu chlubit, že jsem byl u zrodu skvělé ředitelky.

Děkuji všem, kteří mi na cestě divadlem pomáhali - kolegyním, kolegům, mnoha pracovníkům z divadel a agentur. Jmenovitě patří dík dvěma táborským divadelním osobnostem - dramaturgyni Dagmar Chobotové (in memoriam) za zasvěcení do dramaturgie a dlouholetému řediteli Karlu Daňhelovi, který mne po intermezzu v jiném kulturním zařízení povolal zpět do divadla a v tandemu přátelsky spolupracoval.

Vážím si divadla, ve kterém jsem měl čest pracovat. Ať vzkvétá!

Přeji pěkný poslední měsíc sezony a za sedm rekonstrukčních měsíců se těším v hledišti mezi Vámi na shledanou.

Marcel Kříž


Milý Marceli, pane Kříži,

v divadle jsi prožil velkou část svého profesního života. Začínal jsi v Barrandovských studiích. Pak poslechl hlas svého srdce a odešel do Tábora, abys určoval trendy kulturního života. Prošel Okresním kulturním střediskem, mnoho zábavy užil v Městském kulturním středisku. V divadle štafetu přebral od legendy táborské dramaturgie, paní Chobotové, aby ses legendou, díky svému nadhledu a lásce, se kterou jsi svou práci dělal, také stal. Jsi vzorem a učitelem nastupující generaci. Děkuji Ti za veškerou podporu i rady. A hlavně za klid a humor, díky kterému nám s tebou bylo vždy dobře.

Linda