j

Od července 2019 do ledna 2020

je divadlo uzavřené z důvodu rekonstrukce diváckých prostor. 

Výjimkou bude několik podzimních událostí. Sledujte naše webové stránky.

Pokladna je od 1. července 2019  uzavřena. Od 1. listopadu 2019 do konce rekonstrukce pokladnu naleznete v Divadelní ulici 218 (Tylův dům).

DIVADELNÍ LÉTO 2019 pořádáme v Rajském dvoře na Náměstí Mikuláše z Husi.
Prodej vstupenek na místě vždy hodinu před představením.

PŘEDPLATNÉ JARO 2020

  • od 4. listopadu 2019    obnova a rezervace předplatného
    Stávajícím předplatitelům JARO 2019 rezervujeme místa do 10. listopadu 2019. Katalog předplatného JARO 2020 vyjde v druhé polovině října 2019.
  • 31. ledna 2020       uzávěrka objednávek předplatného

O rekonstrukci

Od 1. července 2019 do 31. ledna 2020 dojde v DON Tábor k rozsáhlé rekonstrukci diváckých prostor divadla. Zrekonstruováno bude cca 1 200  m2   plochy. Autory projektu jsou Ing. arch. Monika Krausová a Ing. arch. Martin Kraus, architektonické studio a-detail Tábor. Přízemní prostory vstupní haly, foyeru, toalet a pokladny změní své původní dispozice. V prvním patře bude rozšířena kavárna a díky prozíravosti architektů se podařilo navýšit kapacitu dámských toalet. Kompletní rekonstrukci financuje náš zřizovatel Jihočeský kraj částkou 31.500.000,- Kč. Tímto bych mu chtěla vyjádřit velký dík za vstřícnost a osvícený přístup k věci. Dodavatelem stavby se na základě veřejné soutěže stala firma Dřevotvar - řemesla a stavby z Chýnova. 

Rekonstrukci předcházela rozsáhlá příprava. Vedle studie původních plánů a dobových fotografií to byly cesty po českých a evropských divadelních domech, které byly postaveny v 60. letech. Naším záměrem bylo od počátku vytvořit noblesní prostor s jednotným architektonickým konceptem, který ctí původní materiály i svou podstatu.Vytvořit místo, kde budou návštěvníci s radostí trávit svůj vzácný čas před představením a sdílet své zážitky po něm. Proto došlo k rozhodnutí změnit současnou dispozici. V přízemí vznikne prostorná kavárna a otevřená pokladna. Šatny a toalety budou umístěny tak, aby nebyly dominantní, ale dobře dostupné.  V prvním patře se rozšíří prostor kavárny, proměnou projde i galerie, která se velkou průhlednou stěnou otevře do přízemí.

Divadlo bude v době rekonstrukce uzavřené. Vynecháme tedy podzimní sezonu. Prodej předplatného na sezonu JARO 2020 bude zahájen 4. listopadu 2019. Dočasně přemístíme pokladnu do Tylova domu v Divadelní ulici, kde budeme přijímat objednávky a prodávat vstupenky na Vánoční balíček. Ke slavnostnímu zahájení provozu by mělo dojít 21. února 2020 koncertem Jihočeské filharmonie.

Mgr. Linda Rybáková

ředitelka Divadla Oskara Nedbala Tábor