Od realismu k abstrakci a zpět

Výstavní síň:
DON galerie
Zdeněk Šorf
1. 3. - 27. 3.

Obrazy

Zdeněk Šorf (1965) se výrazně zapsal nejen na domácí půdě, ale také mnohem dál, včetně USA, kde strávil delší dobu. Jeho obrazy jsou nejčastěji klasifikovány jako Nové Figurace, styl, který hojně využívá grotesknost. V dílech je obsažena široká škála témat. Často volí předměty z přírody - kompaktní motivy přírodních jevů (ovoce, strom, krajina, skály, zvířata). Miluje velká formátová plátna. Reaguje kriticky na etické problémy civilizace a snaží se zdůraznit humanizaci prostředí.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 1. března v 17 hodin za účasti výtvarníka a ředitelky divadla s úvodním slovem Kamily Kopsové, autorky bestsellerových knih Tygří série.