S W
14/5
08.30
Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek
Divadlo Radost Brno
4/6
09.00
Svět z papíru
Mirka Eliášová a kol. Praha