Autogramy ze sbírky Milana Svatka
9/4 - 27/6
y

DON foyer a galerie EVÁRIUM

otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

Jsme národ sběratelů. Mnozí se rádi pochlubí sbírkami formou muzejní či výstavní. Jedním z nich je Milan Svatek ze Sezimova Ústí. Je divadelním předplatitelem a na představení chodí v předstihu, aby „ulovil“, aby nasbíral autogramy - a nejen herců...

Prvé získal téměř před půlstoletím. Sbírá a sbírá, nejčastěji při osobních setkáních, na autogramiádách, internetově i korespondenčně. Z početné sbírky jich vybral přes čtyři stovky, aby s nimi do konce jarní sezony seznámil divadelní návštěvníky.