j
Barvy - Irena Procházková
1/3 - 8/4
y

DON galerie

otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v době večerních divadelních představení

Malířka má blízký vztah k výtvarnému umění již od dětství. V každé volné chvíli brala pastelky a malovala. Je ovlivněna tvorbou akademické malířky Bedřišky Uždilové, v jejímž ateliéru studuje posledních 7 let. Absolvovala studium u táborského akademického malíře Teodora Buzu. Jejími vzory jsou mistři Van Gogh, Gauguin a Monet. V obrazech zachycuje prostřednictvím široké škály barev životní prožitky, momentální vize a pocity.

Vernisáž výstavy se koná v pátek 1. března od 17 hodin s úvodním slovem Martina Nagyho za hudebního doprovodu Emanuela Nesy, italsky zpívajícího kytaristy žijícího v Táboře.