j
Bennewitzovo kvarteto
Kruh přátel hudby
15/11/2018
Čtvrtek 19.00
160, 130 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

H

malý sál

Jakub Fišer - 1. housle
Štěpán Ježek - 2. housle
Jiří Pinkas - viola
Štěpán Doležal - violoncello
Špičkový komorní soubor založený v roce 1998 nese jméno houslisty Antonína Bennewitze (1833-1926), který se zasloužil o vytvoření české houslové školy. Kvarteto patří k našim nejlepším komorním ansámblům. Z bohatého kvartetního repertoáru známého nejen u nás, ale po celém světě, zahraje díla Wolfganga Amadea Mozarta, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.