j
Cena Ď
Pouze pro zvané
16/5/2019
Čtvrtek 17.00
pronájem

Představení proběhlo.

DON klub

Krajské kolo cen určených mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v ČR.