j
Česká hudba zní...
Jihočeská filharmonie České Budějovice
17/10/2018
Středa 19.00
240, 210 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

H

velký sál

www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská filharmonie České Budějovice s dirigentem a houslistou Janem Talichem uvede koncert u příležitosti 100. výročí založení republiky. Zaznějí díla našich skladatelů - J. V. Voříška (Symfonie D dur), Antonína Dvořáka (Česká svita, Romance pro housle a orchestr f moll) a Josefa Suka (Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“).