j
III. Koncert pro Světlušku
Základní umělecká škola Sezimovo Ústí
16/4/2018
Pondělí 18.00
Vstup volný

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

malý sál

Dobročinný koncert ve prospěch Nadace Českého rozhlasu, ve kterém vystoupí žáci ZUŠ Sezimovo Ústí, pod záštitou starosty Mgr. Ing. Martina Doležala a držitele Ceny O. Havlové pana Ladislava Dohnala.

Na pronájmové akce se vstupenky v divadelní pokladně neprodávají.