j
IV. koncert pro Světlušku
pořádá Základní umělecká škola Sezimovo Ústí
15/4/2019
Pondělí 18.00
pronájem

Představení proběhlo.

malý sál

Na pronájmové akce se v divadelní pokladně vstupenky neprodávají!