j
Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž
pořádá město Tábor - OKaCR
21/3/2019
Čtvrtek 09.00
pronájem

Představení proběhlo.

malý sál

Na pronájmové akce se vstupenky v divadelní pokladně neprodávají.