j
Jižní Čechy Marie Šechtlové
13/9 - 31/10
y

DON galerie

otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v době večerních divadelních představení

Výstava u příležitosti 90. výročí narození a 10. výročí úmrtí významné české fotografky.
Expozice je rozšířenou reprízou počinu realizovaného před 52 lety pod záštitou Alšovy jihočeské galerie. Tehdy byla pojednána jako pocta právě zesnulému básníkovi Janu Nohovi, která uzavřela dialogicky pozoruhodnou uměleckou spolupráci započatou roku 1961, kdy za pět let trvání dala vznik několika nezapomenutelným realizacím, převážně publikačního charakteru.
Dnes ji můžeme chápat jako demonstraci dobové interakce dvou rozdílných tvůrčích světů vycházejících z bipolárních uměleckých oblastí slova a obrazu.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 13. září od 17 hodin za účasti výtvarnice Marie Magdaleny Šechtlové a ředitelky divadla Mgr. Lindy Rybákové.

Marie Šechtlová (roz. Kokešová - 1928 Chomutov - 2008 Praha)
V 19 letech absolvovala Reálné gymnázium v Táboře a rok poté uzavřela sňatek s Josefem Šechtlem. V roce 1950 se vyučila oboru fotografie v rodinném ateliéru Šechtl - Voseček, na jehož rozvoji spolupracovala do jeho združstevnění v roce 1953. Koncem 50. let vstoupila na dráhu umělecké fotografky. V 60. letech patřila k nejúspěšnějším fotografům „poezie všedního dne“. Roku 1966 se stala členkou Svazu československých výtvarných umělců.
Po tragickém úraze (1967 - popálení rukou rentgenovým zářením) se odklonila od výtvarné fotografie směrem k reportážní a užité produkci. V autorské spolupráci s manželem se účastnila výstav u nás i v zahraničí, vydala řadu publikací a realizovala velkoplošné interiérové fotografie. Na sklonu umělecké dráhy se věnovala převážně digitálně manipulované fotografii.