j
Můj báječný rozvod
pořádá sdružení I-MY, o.p.s.
14/11/2018
Středa 19.00
pronájem

Představení proběhlo.

velký sál

www.imy-sdruzeni.cz

Benefiční představení.

Na pronájmové akce se vstupenky v divadelní pokladně neprodávají!

Vstupenky kupujte zde!