j
Nedbal & Dvořák pro housle a klavír
16/9/2018
Neděle 19.00
130, 110 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

H

malý sál

Elizabeth Jiřičková - housle
Barbora Brabcová - klavír
Koncert absolventek českobudějovické Konzervatoře - posluchačky pražské HAMU ve třídě klavíru prof. Ivana Klánského a posluchačky londýnské Královské akademie hudby.
V programu zaznějí mimo jiné klavírní skladby i slavná Sonáta h moll pro housle a klavír z tvorby táborského rodáka.
Pořádáno ve spolupráci s Mezinárodní společností Oskara Nedbala se sídlem v Táboře.