j
Novoroční symfonický koncert
18/1/2019
Pátek 19.00
440, 390, 290 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

velký sál

Zaznějí skladby B. Smetany, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, M. Ravela, P. de Sarasateho v podání Václava Hudečka, Jana Mráčka, Lydie Härtlové a Epoque Symphony Orchestra.

Koncert je pořádaný ve spolupráci s Klasiky v Táboře.

Děti do 15 let - 100 Kč.
Na základě požadavku festivalu Klasici v Táboře nebude na koncert poskytována sleva pro seniory.