j
Oskar Nedbal - táborský rodák
10/7 - 27/9
y

Galerie EVÁRIUM

otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

Repríza panelové výstavy o skladatelově životě (1874-1930) a díle.