Osmašedesátý...
12/6 - 30/8
y

DON galerie

otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v době večerních divadelních představení

ve fotografiích Járy Novotného, doplněných padesátiletými dokumenty ze sbírek táborského Husitského muzea.

Výstava připomíná 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, jež měla pod vedením Sovětského svazu zajistit navěky trvající připojení Československa k sovětskému bloku. Vstup vojsk a jejich „dočasný“ pobyt znamenal ukončení procesu pražského jara a byl začátkem tzv. „normalizace“ společenských poměrů u nás.
Někteří odvážní novináři a fotografové - a mezi ně patřil Jára Novotný - pořizovali i přes nebezpečí dokumentaci těchto událostí. V mnoha místech republiky vycházely místní tiskoviny ve zvláštních vydáních. Ti, kdo se tehdy nebáli, zaplatili mnohými příkořími v následujícím dvacetiletí. Fotografie i dokumenty zůstaly a tak se můžeme díky výstavě vrátit v čase k neveselému, ale k velmi důležitému milníku naší novodobé historie.
Mgr. Jakub Smrčka, ThD., ředitel Husitského muzea v Táboře