j
Přehlídka divadelní fotografie
4/10 - 21/12
y

DON foyer a galerie EVÁRIUM

otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

Pořádaná Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR.

K uspořádání soutěže o nejlepší divadelní fotografie vedla snaha zvýšit povědomí o svébytném a poněkud opomíjeném uměleckém druhu. Cílem přehlídky je prostřednictvím oceněných fotografií „podat zprávu“ o současném divadle v Česku a o současné divadelně-fotografické tvorbě. Další ambicí bylo pokusit se aktivizovat divadelně-fotografickou obec a vytvořit prostor pro odbornou reflexi její tvorby.

Denisa Šťastná, koordinátorka soutěže

Soutěž obeslalo 121 tvůrců s 1348 fotografiemi pořízenými v letech 2015-17, z nichž odborná porota vybrala nejlepší pro výstavní kolekci, která putuje republikou.