j
Prohlídka divadla
16/9/2018
Neděle 14.00
50 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

prostory divadla

Architektonická rarita dvou propojených budov s dvěma hledišti a jedním jevištěm je Vám otevřena.
S manželi Oskarem a Marií Nedbalovými vstoupíte v průběhu 45 minut na olšová jevištní prkna, nahlédnete do hledišť s téměř tisícovkou sedadel, projdete divadelní kavárnou a výstavními prostory (v jednom z nich se seznámíte s životními osudy rodáka, skladatele O. Nedbala).

Prohlídky jsou částečně bezbariérové a probíhají v českém jazyce. Vstupenky si můžete rezervovat on-line už nyní, nebo je zakoupit na místě. Pozor - omezená kapacita.