Projekt Křížová chodba XVI.
5/4 - 29/4
y

DON galerie

otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v době večerních divadelních představení

malba, kresba, grafika a prostorová tvorba

Výstava členů volného sdružení výtvarníků a výtvarných pedagogů se vztahem nejen k jihočeskému regionu.

Gabriel Bardon, Olga Divišová, Monika Drábková, Dana Ledl, Karel Musil, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Monika Vrtišková

a hosté Jan Bradáč, Barbora Fiřtová, Roman Kubička, Josef Lorenc, Karel Řepa.

Projekt vznikl na počátku roku 2004. Společným jmenovatelem není jen generační spříznění autorů, ale také geneze jejich tvůrčího potenciálu formovaného v průběhu studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dosud bylo realizováno patnáct skupinových prezentací a právě první, realizovaná v křížové chodbě bývalého Piaristického kláštera v Českých Budějovicích dala jméno sérii budoucích výstav, a tím i projektu.