S W
5/4 - 29/4
Projekt Křížová chodba XVI.
9/4 - 27/6
Autogramy ze sbírky Milana Svatka
10/5 - 7/6
Kouzla imaginace - Pavel Bezděčka