(no!) TRASH

Divadlo Oskara Nedbala Tábor vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní a výtvarné projekty v rámci Noci divadel 2020, která se uskuteční v DON Tábor v sobotu 21. listopadu 2020.

Výzva je určena začínajícím i etablovaným umělcům, individuálním i skupinovým projektům. Cílem výzvy je návrh a realizace uměleckého díla pro táborskou Noc divadel, která letos nese podtitul „Udr(život)elnost“.

VÝZVA: Návrh a realizace uměleckého díla na téma „(no!) TRASH“.
Cílem výzvy je vdechnout nový rozměr zastaralým obrazům, objektům, videím, tj. zrecyklovat „umění ze skládky“.
Tvůrce si pro realizaci může zvolit libovolný objekt (příp. video). Objekt může být přemalován, přetvořen nebo jen vystaven a okomentován.

Dražba:
Vystavená díla budou na Noci divadel následně vydražena. Získanými prostředky společně podpoříme výsadbu stromů v okolí Tábora.

Pro výstavní projekty nabízíme:

  • výstavní prostory DON galerie a foyerů, prostor pro audiovizuální tvorbu
  • kurátorskou a organizační podporu
  • technickou podporu při instalaci
  • po dohodě finanční podporu

Své náměty a dotazy zasílejte na e-mail zemanova@divadlotabor.cz, nejpozději do pátku 2. října 2020. Připojte stručný popis projektu včetně důležitých technických informací a umělecké portfolio či fotografie z vaší tvorby.

Kontakt:
Ing. Veronika Zemanová  / PR, výstavy
zemanova@divadlotabor.cz

„Téma Noci divadel každoročně diskutujeme se zapojenými soubory i umělci. V loňském roce Noc divadel reflektovala výročí sametové revoluce, pro letošní rok jsme již před epidemií SARS-CoV-2 zvolili téma udržitelnosti současné civilizace, které v souvislosti s děním posledních měsíců a znovunastolenou otázkou o roli kultury ve společnosti získalo na ještě vyšší naléhavosti. Divadla mohou nejen významně přispět k větší citlivosti vůči klimatické krizi, která je krizí celospolečenskou, ale – jak se ukázalo právě během pandemie – dokáží některé akutní společenské problémy kreativně, operativně a hospodárně i vyřešit,” vysvětluje Martina Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu, který Noc divadel v ČR koordinuje.

Noc-divadel-2020-tema-380x380-0.jpg