Nový vizuál 109. sezóny

Martin Bosák vytvořil skriptové písmo Oskar jako svou diplomovou práci. Ta byla postavena na interpretaci rukopisu skladatele Oskara Nedbala a jeho následné reformulace do nové podoby autorské abecedy. Tento záměr byl odůvodněn snahou vytvořit pro naše divadlo živější akcidenční písmo, které by se používalo při produkci limitovaných sérií tiskovin a merchandisu, výzdobě vybraných interiérů divadla a v nadcházejících dvou sezonách také pro grafické podklady propagačních materiálů, programových brožur a měsíčních plakátů.

Martin Bosák je absolventem ateliéru grafického designu GD1 na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V současnosti působí jako spolupracovník studia Marathon v Holešovicích, kde se podílí na vytváření vizuálních identit, ale rovněž na stavbě webů na platformě Webflow.

Děkujeme za skvělou spolupráci! 

mb-foto-1.jpg 40382.jpg web.jpg web39.jpg