Symbolismus ze sbírky AJG v DON galerii

Unikátní výstavní projekt Všemi smysly v DON galerii až do 22/12 představuje různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění. Výběr z kolekce obrazů, grafik a plastik sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie přibližuje umělecká díla z konce 19. století a první poloviny 20. století, které částečně navazují na hlavní myšlenky romantismu a naturalismu. Prezentaci významných osobností českého malířství (např. Jana Preislera, Maxmiliána Pirnera či Jana Zrzavého) paralelně doplňují grafická díla Jana Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy Františka Bílka a Ladislava Šalouna.

Tuto expozici zároveň rozšiřuje v rámci již probíhajícího komorního výstavního projektu  Otevřené dílo velkoformátový obraz Tritoni od Beneše Knüpfera a nabídne tak komplexnější pohled a srovnání různých uměleckých žánrů s prvky secese či akademismu.

Kurátorem výstavy je David Kubec.

Veškerá díla jsou zapůjčena ze sbírek Alšovy jihočeské galerie.


Výstava je přístupná v DON galerii do 22/12
vždy v úterý a čtvrtek v době od 16.00 do 18.00 hodin
a také hodinu před každým představením a během jejich přestávek.


IMG-9795.JPG IMG-9865.jpg IMG-9797.JPG O-0975-1-1-.png
r
více