ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ Bazar paměti
1/10 - 21/12
y

DON foyer
otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

Evárium
otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

Momentky ze života táborské malířky, absolventky Ateliéru malby UMPRUM (Pavel Nešleha, Stanislav Diviš), přináší pestrou i hlubokou výpověď o prolínání malých a velkých dějin, osobního a obecného. Rozmazané záběry při bližším ohledání prozradí velkorysé malířské gesto. Její témata nejlépe napoví názvy realizovaných výstav: Suvenýr, Bytové divadlo, Lojzova věc, Stálou vzpomínku mám na tebe, Blešák, Květen, Spolu a Svatba.