j
Barbora Brabcová - klavírní recitál
23/6/2020
úterý 19.00
150 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

malý sál

Divadelní křídlo PETROF prošlo v minulých měsících zásadní renovací ve své domovské továrně a právě recitálem táborské klavíristky, která se v krátké době zařadila mezi současnou elitu mladých českých pianistů, ho uvedeme zpět na naše jeviště. Dobrou volbou pro důstojné hudební přivítání jsou klavírní skladby Sergeje Rachmaninova a Fryderyka Chopina, zvaného též „básník klavíru“. Zaznějí také nádherné a donedávna málo uváděné skladby Vítězslava Nováka z jeho nejnáročnějšího opusu - klavírního cyklu Pan. 

Ráda bych uskutečnila jakousi „kolaudaci“ či přivítání klavíru PETROF, který divadlo vlastní. Je to klavír s velmi zajímavou historií (od koupě a lidí, kteří se o nástroj starali, až po umělce, kteří na něj hráli). Navíc mě provází celý můj dosavadní umělecký život, protože první opravdu velký koncert jsem hrála na něj (ve svých sedmi letech v roce 2001). Na tomto klavíru jsem v roce 2015 provedla jednu z nejtěžších skladeb pro klavír - Lisztovu sonátu h moll, která je inspirována Goetheho Faustem. Do mých cca třinácti let byl Petrof na pódiu DON mou alfou a omegou a bezesporu ovlivnil můj další umělecký vývoj. – Barbora Brabcová

Barbora Brabcová je absolventka Konzervatoře v Českých Budějovicích, nyní studentka na Hudební fakultě AMU v Praze pod vedením prof. Ivana Klánského a Mgr. Heleny Weiser.  Na svém kontě má vítězství či úspěšnou účast v řadě prestižních národních i mezinárodních soutěží. Barbora pravidelně vystupuje na českých i zahraničních pódiích a spolupracuje s významnými hudebními tělesy. Již v patnácti letech provedla za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Mozartův klavírní koncert A dur (K. 488) pod taktovkou Jana Kučery.r
PROGRAM