j
David Krňanský
9/7 - 29/8
y

DON galerie
otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v době večerních divadelních představení

Mezi mladými českými vizuálními umělci najdeme jen málo srovnatelně suverénních a bezprostředních malířů. David Krňanský maluje zdánlivě první podprahovou vrstvu lidského vědomí. Jeho malířský přednes je naoko zběžný a vyprázdněný, přitom však bezkonkurenčně elegantní a prostoupený tvaroslovím probublávajícím kolektivní imaginací jeho generace. Vyvěrá z graffiti, módy i vyžvýkaného modernismu a na Krňanského plátnech se abstrahuje v elegantní a uvolněné sestavy tvarů, čar a barevných polí.

Vernisáž výstavy proběhne 9. července v 17.00.

DON galerie je otevřena při představeních.r
Více informací