Dobytí severního pólu
pořádá Táborský festival vína z.s.
26/2/2022
sobota 19.00
pronájem

Představení proběhlo.

velký sál

http://www.festival-vina.cz/

Více info a vstupenky zde.