Filip Dvořák & Michaela Koudelková
18/4/2023
úterý 19.00
230, 190 Kč
y

Skupina

H

malý sál

Filip Dvořák - cembalo
Michaela Koudelková  - flétny

Barokní hudba s vůní Itálie.

Filip Dvořák vystudoval klavír na konzervatoři v Brně a poté směřoval jeho zájem ke studiu cembalové hry a historicky poučené interpretace staré hudby na pražské HAMU. Účastnil se řady mistrovských kurzů, kurzů pro starou hudbu a interpretačních kurzů Händel project při Sweelinck Conservatorium v Amsterdamu. Zájem o intepretaci staré hudby prohloubil studijním pobytem na Hochschule F. Mendelsohna Bartholdyho v Lipsku. Je zakladatelem barokního souboru Hipocondria Ensemble a spolupracuje s mnoha soubory (Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal...). Pravidelně hostuje s filharmoniemi (Pardubice, Hradec Králové, Plzeň). Se členy České filharmonie vystupuje v komorních projektech. Úzce spolupracuje s táborským houslistou a skladatelem Jiřím Sychou (před dvěma lety spolu uvedli úspěšný covidový online koncert z táborského divadla). Vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Intenzivně se zabývá stavbou, intonací a laděním cembal.

Michaela Koudelková, absolventka brněnské konzervatoře vystudovala hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej v Krakově, pokračovala v postgraduálním studiu na Hochshule für Musik und Theater v Hamburku a v doktorandských studiích na JAMU v Brně. V roce 2018 se představila ve finále Kaleidoscope Vocal and Instrumental Competition v Santa Monice (USA), kam byla vybrána mezi šest finalistů z 2000 účastníků 88 zemí světa. O rok později se stala laureátkou mezinárodní soutěže Tel Aviv Recorder Competition v Izraeli.

Pravidelně se účastní mistrovských hudebních kurzů a koncertuje na hudebních festivalech u nás a v zahraničí. V soutěžích získala tituly Laureáta a Absolutního vítěze.

Věnuje se především interpretaci staré hudby, hraje na kopie dobových nástrojů. Aktivně se věnuje pedagogické činnosti na Konzervatoři a na JAMU v Brně.