Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
pořádá LIONS CLUB TÁBOR
14/4/2023
pátek 19.00
pronájem
y

velký sál

www.lionsclubtabor.cz

Vstupenky jsou k dispozici v pokladně divadla. Není možnost rezervace a platby kartou.