Jan Pištěk | Zima
12/1 - 30/6
y

meziprostor
út, čt 16.00 - 18.00 a hodinu před každým představením

Jan Pištěk
Zima, 1993
Olej a akryl na plátně

Jan Pištěk se narodil roku 1961 v Praze. Studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurální malby a krajinomalby Františka Jiroudka. Od roku 1990 na AVU působil také jako odborný asistent v ateliéru malby Bedřicha Dlouhého. Podobně jako jeho otec Theodor Pištěk se i Jan věnuje divadelnímu a filmovému designu. Jan Pištěk se etabloval na pomezí 80. a 90. let svou malířskou tvorbou, ve které se pohyboval mezi abstrakcí a figurativním zobrazením.

Jeho malířskou tvorbu lze pomyslně uzavřít do chronologicky po sobě jdoucích sérií obrazů. Jednou z těchto sérií jsou i meditativní záznamy krajiny. Jedná se o velkoformátové malby, které díky své monochromatické výtvarné zkratce navozují dojem, že byly zhotoveny spíše grafickou technikou. Obraz Zima (1993) připomíná negativ fotografie zasněženého lesního zákoutí. I přes svůj rozměr zaujímá svou křehkostí, romantičností i mystikou, kterou podněcuje divákovu představivost.

Výstavní projekt Alšovy jihočeské galerie Otevřené dílo představuje na netradičních místech nebo v nečekaných souvislostech exponáty ze sbírkového fondu AJG. Projekt je inspirován stejnojmennou knihou Umberta Eca vnímající umělecký objekt jako neuzavřený celek možné interpretace. Velkou roli tak připisuje samotnému divákovi, jenž svým osobním přístupem vytváří jedinečný význam díla. r

V období od dubna do konce roku 2023 bude uzavřen příjezd do centra města ze severní strany - v tomto období nebude průjezdná jordánská hráz. Řiďte se prosím oficiálními objízdnými trasami.
1) Pro příjezd k táborskému divadlu využívejte příjezd přes Budějovickou ulici.
2) Alternativní trasa příjezdu může vést od jihu ulicí Údolní, Bechyňskou a dále ulicí Na Parkánech. Počítejte s tím, že vzhledem k uzavírce důležitého silničního tahu se především v době dopravní špičky (15 - 17) mohou v centru města tvořit kolony.
Oficiální informace o objízdných trasách: https://taborcz.cz/dlouhodoba-uzavirka-hraze-jordanu-zacne-ve-stredu-12-dubna-2023-v-8-00-hodin/d-89883/p1=65695

Je zachována možnost parkování u plaveckého stadionu, pro pěší je hráz otevřena.