Jiří Kubeček a Barbora Brabcová
Rok české hudby
25/4/2024
čtvrtek 19.00
250, 210 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

H

malý sál

Oskar Nedbal sobě!

Jiří Kubeček - housle, viola
Barbora Brabcová - klavír

Program:

Oskar Nedbal (1874 - 1930)
Sonáta pro housle a klavír h moll, op. 9
1. Andante maestoso. Allegro con moto
2. Andante con moto
3. Allegro

Romance a capriccio op. 12 pro violoncello a klavír (transkripce pro violu J. Kubeček)

Karel Korecký (1893 - 1973)
Serenáda Regina pro housle a klavír

Vítězslav Novák (1870 - 1949)
Tři skladby pro housle a klavír op. 3
1. Lístek do památníku
2. Scherzo
3. Dumka

Oskar Nedbal 
Romantický kus op. 18 pro violu a klavír
Romance a serenáda op. 6 pro housle a klavír
Valse triste (transkripce pro violu J. Kubeček)

František Ondříček (1857 - 1922)
Scherzo capriccioso op. 18


Rok Oskara Nedbala v Táboře při příležitosti 150. výročí skladatelova narození je výjimečným projektem letošního Roku české hudby. Dnešní recitál umělců s táborskými kořeny Barbory Brabcové a Jiřího Kubečka je dalším ze série jednotlivých koncertů táborského festivalu.

Mezi skladateli zastoupenými v programu najdeme osobní vztahy. Oskar Nedbal (1874 – 1930) byl obdivovatelem houslového umění Františka Ondříčka (1857 - 1922). Ten (o řadu let dříve před svými pařížskými studii) absolvoval pražskou konzervatoř u téhož renomovaného pedagoga – Antonína Bennewitze – u kterého studoval rovněž Oskar Nedbal. Jako proslavený dirigent vídeňského Tonkünstler-orchesteru v letech 1907 – 1918 Nedbal spolupracoval s Ondříčkem coby sólistou. V roce 1909 Ondříček spolu s dalšími hudebníky včetně Nedbala založil Novou vídeňskou konzervatoř. Byl jejím profesorem a od roku 1912 ředitelem. Vypracoval osobitou metodiku výuky houslové hry, věnoval se i kompozici, v níž nechával prostor instrumentální virtuozitě.

Karel Korecký (1893 – 1973) byl žákem Františka Ondříčka a rovněž slavného pedagoga Otakara Ševčíka (1852 - 1934), zprvu na Nové vídeňské konzervatoři, po roce 1918 na Mistrovské škole pražské konzervatoře.  Ze zdravotních důvodů musel před koncertní kariérou upřednostnit pedagogickou práci. V roce 1922 se stal učitelem houslí na táborské hudební škole. Působil zde více než 40 let a vychoval velké množství úspěšných, později profesionálních umělců, za což byl celostátně vyznamenán. Skládal instruktivní skladby pro své žáky i drobné koncertní kompozice lehce salonního charakteru.

Vítězslav Novák (1870 - 1949) patří ke trojici nejvýznamnějších žáků Antonína Dvořáka (1841 – 1904) vedle Oskara Nedbala a Josefa Suka. Jako klavírista Novák spolupracoval s Českým kvartetem. To mu premiérovalo řadu komorních skladeb. Novákova orchestrální díla měl v repertoáru i Nedbal jako dirigent, který s Tonkünstler-orchesterem, Českou filharmonií a dalšími zahraničními orchestry rád prováděl díla českých autorů včetně soudobých.

Nedbalova, Ondříčkova i Koreckého kariéra se protnula i s táborským Hudebním spolkem (dnes Táborský symfonický orchestr Bolech). Za dirigentského působení Františka Bolecha (1852 – 1924) v letech 1895 – 1921 Nedbal i Ondříček v Táboře vícekrát vystoupili. Karel Korecký byl primáriem orchestru od roku 1922 do roku 1965, v letech 1925-1931 byl jeho dirigentem.


Barbora Brabcová navštěvovala hodiny klavíru od svých šesti let v ZUŠ O. Nedbala Tábor ve třídě Aleny Papulové. V roce 2015 absolvovala Konzervatoř České Budějovice, kde studovala pod vedením Magdy Štajnochrové. V roce 2022 úspěšně dokončila HAMU v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského a Heleny Weiser. Barbora je několikanásobnou laureátkou a vítězkou řady mezinárodních soutěží (např. Mezinárodní soutěž Českého rozhlasu Concertino Praga, Mezinárodní Novákova klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou, Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni, Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina v Mariánských Lázních, Competition for Young Artists ve Vídni, Carles and Sofia Competition v Barceloně aj.). Koncertuje v České republice i zahraničí, zúčastnila se master classů významných pianistů, jakými jsou např. Behzod Abduraimov či Boris Giltburg. Barbora Brabcová vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Sezimovo Ústí.

Jiří Kubeček začal hrát na housle u Stanislava Bultase a Ladislava Nerada na ZUŠ. O. Nedbala v Táboře. Dále pokračoval soukromě u houslového virtuoza Oldřicha Hlinky v Praze. Po absolutoriu na Konzervatoři České Budějovice studoval na pražské HAMU u Bohumila Kotmela ml. a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u doc. Jozefa Kopelmana. Zúčastnil se řady  mistrovských kurzů (I. Stern, S. Mintz, V. Tretiakov, E. Borok, J. Špitková, M. Sirbu, A. Beldi aj.). V průběhu studií získal mnohá ocenění na mezinárodních soutěžích v ČR, Polsku a Německu. Byl členem významných komorních a orchestrálních těles (Ukai Music Forest – Japonsko, Orquestra do Norte – Portugalsko, Klassische Philharmonie Bonn, Sinfonietta dell´Arte – Vídeň, Symf. orchestr hl. města Prahy FOK, Jihočeská komorní filharmonie aj.). V letech 2010 – 2020 působil jako pedagog a umělec v Kolíně nad Rýnem a Bonnu. Nyní je pedagogem konzervatoře v Č. Budějovicích a vystupuje jako sólový hráč na housle a violu.

Pořádáno ve spolupráci s Mezinárodní společností Oskara Nedbala v Táboře.