Právníci v ulici | prof. Jan Kysela
2/6/2022
čtvrtek 17.00
Vstup volný

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

DON klub

Beseda s uznávaným odborníkem na ústavní právo prof. Janem Kyselou o tom, jak důležitá jsou pro fungování společnosti a státu ústavní pravidla, o tom, zda se dodržují a o tom, zda by česká ústava potřebovala změnu. Moderuje advokát Mgr. Vítězslav Dohnal.
Projekt Právníci v ulici vznikl v roce 2017 a prostřednictvím veřejných besed s významnými právnickými osobnostmi se snaží přispět k vyšší důvěře ve fungování institucí.