Talent roku
19/9/2022
pondělí 18.00
pronájem
y

malý sál

Pořádá město Tábor, Odbor školství a tělovýchovy.