TOMÁŠ MEDEK | MANIFOLD
13/9 - 23/12
y

DON foyer
út, čt 16.00 - 18.00 a hodinu před každým představením

Tomáš Medek je sochař věnující se objektům mapujícím vnitřní skeletovou strukturu zejména přírodních entit. Současně jej přitahuje i vědecký náhled na analýzu mikrosvěta, který reflektuje pomocí objektové tvorby vycházející z repetitivní vnitřní struktury.

„Cíleně vyhledávám vědecké materiály, inspiruje mne chaos v molekulách, který má řád, růstové procesy, krystalické mřížky i opakování, které v přírodě nikdy není návratem stejného.”

Speciálně pro foyer Divadla Oskara Nedbala Tábor připravil Medek objekt s názvem Manifold. Jedná se o geometrické těleso zavěšené v prostoru, odkazující se na Kleinovu láhev, tj. geometrický objekt, který nemá vnitřek ani vnějšek.

Doma i v zahraničí na sebe Medek upozornil originálními pracemi s vnitřním prostorem. Jeho projekt Uroboros zvítězil v mezinárodní soutěži na monumentální ocelovou sochu Art is Steel. V soutěži Sochy pro Brno vyhrál s projektem památníku Thomase Edisona nazvaným Žárovky. Nyní působí na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent Michala Gabriela v Ateliéru sochařství I. a zároveň jako vedoucí Kabinetu 3D technologií.r

V období od dubna do konce roku 2023 bude uzavřen příjezd do centra města ze severní strany - v tomto období nebude průjezdná jordánská hráz. Řiďte se prosím oficiálními objízdnými trasami.
1) Pro příjezd k táborskému divadlu využívejte příjezd přes Budějovickou ulici.
2) Alternativní trasa příjezdu může vést od jihu ulicí Údolní, Bechyňskou a dále ulicí Na Parkánech. Počítejte s tím, že vzhledem k uzavírce důležitého silničního tahu se především v době dopravní špičky (15 - 17) mohou v centru města tvořit kolony.
Oficiální informace o objízdných trasách: https://taborcz.cz/dlouhodoba-uzavirka-hraze-jordanu-zacne-ve-stredu-12-dubna-2023-v-8-00-hodin/d-89883/p1=65695

Je zachována možnost parkování u plaveckého stadionu, pro pěší je hráz otevřena.