Beneš Knüpfer Tritoni
16/9 - 15/1
y

DON foyer
otevřeno v době večerních představení (hodinu před a o přestávkách), při prohlídkách divadla a na požádání

15/9 – 15/1
Meziprostor

Tritoni
80. léta 19. století, olej, plátno, 123 x 201 cm
inv. č. O-1442
do sbírky AJG získáno v roce 1974 

Beneš Knüpfer
(1844 –1910)

Český malíř, představitel pozdního romantismu a naturalistického sensualismu.  Po startu na pražské malířské Akademii pokračovala jeho slibná a na svou dobu neobvyklá dráha studiem v Mnichově. Trvale zakotvil v Římě a na mezinárodní scéně se etabloval malbami moře a mořského pobřeží. To stvrdil i císař František Josef I. zakoupením obrazu Souboj tritonů, obdařeného medailemi na světové výstavě v Chicagu. Knüpfer se připojil k českým čelním osobnostem evropské umělecké scény, jako byli Václav Brožík nebo Vojtěch Hynais. Na závěr svého života si pořídil ateliér v Praze, aniž by zde nalezl patřičnou odezvu. Dobrovolným odchodem ze života ve vlnách Jadranu důsledně naplnil své umělecké krédo vodního malíře.

Výstavní projekt Alšovy jihočeské galerie Otevřené dílo představuje na netradičních místech nebo v nečekaných souvislostech exponáty ze sbírkového fondu AJG. Projekt je inspirován stejnojmennou knihou Umberta Eca vnímající umělecký objekt jako neuzavřený celek možné interpretace. Velkou roli tak připisuje samotnému divákovi, jenž svým osobním přístupem vytváří jedinečný význam díla.


r

Naši milí,

je nám to moc líto, ale středeční představení Dobrá rada drahá (30/9) je z důvodu nařízené karantény několika účinkujících zrušeno.
Prosíme Vás o pochopení. Každé představení je pro nás pro všechny malou slavností
a v současné době to platí dvojnásob. Jednáme o náhradním termínu a děláme vše pro to, aby se toto představení uskutečnilo.

Vaše divadlo