j
Trigonum musicum
"Světský koncert"
8/12/2020
úterý 19.00
/ Kč
y

Skupina

H

malý sál

Lydie Härtelová – harfa, Jan Keller – violoncello, David Prosek – hoboj

Netradiční nástrojové seskupení vytvářející originální zvukovou souhru s širokými výrazovými možnostmi zahraje mimo hudby vážné (V. Vodička, C. Debussy, B. Britten) i skladby v ragtimovém rytmu.