Všemi smysly - Symbolismus ze sbírky AJG
komentovaná prohlídka výstavy
11/11/2021
čtvrtek 17.00
Vstup volný

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Davidem Kubecem, který představí různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění.

Výběr z kolekce obrazů, grafik a plastik sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie přiblíží umělecká díla z konce 19. století a první poloviny 20. století, které částečně navazují na hlavní myšlenky romantismu a naturalismu. Prezentaci významných osobností českého malířství (např. Jana Preislera, Maxmiliána Pirnera či Jana Zrzavého) paralelně doplní grafická díla Jana Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy Františka Bílka a Ladislava Šalouna.

Tuto expozici zároveň rozšiřuje v rámci již probíhajícího komorního výstavního projektu  Otevřené dílo velkoformátový obraz Tritoni od Beneše Knüpfera a nabídne tak komplexnější pohled a srovnání různých uměleckých žánrů s prvky secese či akademismu.r
více