Vernisáž | Všemi smysly - Symbolismus ze sbírky AJG
4/11/2021
Čtvrtek 17.00
y

Vernisáž výstavy, která představuje různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění. Kurátorský výběr Davida Kubece ze sbírek Alšovy jihočeské galerie.

Výstavní projekt představí různá východiska a polohy českého symbolismu ve výtvarném umění. Výběr z kolekce obrazů, grafik a plastik sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie přiblíží umělecká díla z konce 19. století a první poloviny 20. století, které částečně navazují na hlavní myšlenky romantismu a naturalismu. Prezentaci významných osobností českého malířství (např. Jana Preislera, Maxmiliána Pirnera či Jana Zrzavého) paralelně doplní grafická díla Jana Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy Františka Bílka a Ladislava Šalouna.

Tuto expozici zároveň rozšiřuje v rámci již probíhajícího komorního výstavního projektu  Otevřené dílo velkoformátový obraz Tritoni od Beneše Knüpfera a nabídne tak komplexnější pohled a srovnání různých uměleckých žánrů s prvky secese či akademismu.r
více