j
XVII. koncert mladých pěveckých talentů
6/10/2020
úterý 19.00
190, 150 Kč
y

Skupina

H

malý sál

Lucie Laubová – soprán, Klára Čižinská – mezzosoprán, Jan Hájek - tenor

Další koncertní setkání s nadějnými talenty vybranými z Burzy mladých zpěváků 2019 pořádané v Národním divadle Jednotou hudebního divadla za podpory nadace Život umělce. Zaznějí árie z českých a světových oper B. Smetany, A. Dvořáka, V. Blodka, W. A. Mozarta, G. Donizettiho, G. Pucciniho, G. Bizeta, C. Saint-Säense.

Klavírní doprovod: Augustin Kužela, pedagog Pražské konzervatoře
Průvodní slovo: PhDr. Radmila Hrdinová


Lucie Laubová, soprán
je absolventkou Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a Hudební fakulty AMU v Praze (ve třídě prof. M. Hajóssyové). Její koncertní činnost byla bohatá již za studií. Spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc a s Filharmonií B. Martinů Zlín. V minulých sezonách hostovala ve Státním divadle v Košicích a v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Mezi její nastudované role patří např. Pamina v Mozartově Kouzelné flétně, Dvořákova Armida, Micaela v Bizetově Carmen a Liu v Pucciniho Turandot.

Klára Čižinská, mezzosoprán
je absolventkou Pražské konzervatoře (ve třídě prof. J. Krásové a prof. M. Brychtové). V současnosti je posluchačkou Pedagogické fakulty UK v Praze.V posledních letech spolupracovala s Pražským filharmonickým sborem a opakovaně se zúčastnila Operního festivalu v Bregenz. Mezi její nastudované role patří např. 2. a 3. dáma a 2. a 3. génius v Mozartově Kouzelné flétně.

Jan M. Hájek, tenor
je posluchačem Pražské konzervatoře (v současnosti ve třídě prof. A. Todorové).Jeho koncertní činnost je již během studia poměrně bohatá. V jeho repertoáru je řada operních árií z českých i světových oper. V roce 2019 získal 3. cenu a několik vedlejších cen na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. V Divadle Pražské konzervatoře Na Rejdišti v posledních dvou letech vystoupil jako Milan Mikolič v Nedbalově Vinobraní a Edwin v Kálmánově Čardášové princezně.