Zabiják život
Pražský komorní balet
30/11/2022
středa 19.00
450, 420, 390 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

A

velký sál

Autor

Marek Svobodník, Petr Zuska

Režie

Marek Svobodník, Petr Zuska

Délka představení

90 minut

www.prazskykomornibalet.cz

Dvě špičkové baletní choreografie v jednom večeru.

KDYŽ NEVÍTE COBY, KUPTE SI DVA HROBY

Baletní černá groteska s detektivní zápletkou a atmosférou příběhů Agathy Christie. Jemná hudba Sukovy Serenády Es dur provází hořký příběh zámožné rodiny, jejíž nejstarší člen nečekaně skoná. V satirickém skeči rodinných sporů smutek nad zesnulým rychle střídá vzájemná zášť, podezření a především touha po dědictví.

Režie a choreografie: Marek Svobodník

EPITAF

Choreografie ke koncertu h moll pro violoncello a orchestr Antonína Dvořáka inspirovaná samotným skladatelem a jeho vztahem k Josefíně Kounicové – lásce z mládí, jejíž nemocí a smrtí je toto dílo hluboce ovlivněno. Tvůrčí proces choreografa Petra Zusky vedla i další žena – fenomenální britská cellistka Jacqueline du Pré, jejíž interpretaci Dvořákova koncertu si vybral. Strmá kariéra ji začala opouštět už v pětadvaceti letech, kdy pocítila první příznaky roztroušené sklerózy, a posléze ji zcela ukončilo připoutání na vozík a předčasný skon.

Violoncello považuji za hudební nástroj, který je schopen „mluvit“. A pokud dojde k zázračnému propojení génia-skladatele s kongeniálním interpretem, jsou jeho „slova“ o to jasnější a naléhavější. To je případ dvojice Dvořák–du Pré. V čase a prostoru se sice minuli, ale setkávají se nadále někde v mnohem podstatnější dimenzi. – Petr Zuska, režisér a choreograf

 Režie a choreografie: Petr Zuska