Jan Votýpka - Zloději těl
Science Café
17/9/2021
pátek 19.00
50 Kč

Představení proběhlo.

Skupina

mimo předplatné

DON klub

www.sciencecafe.cz

O parazitech, manipulacích a podivných formách cizopasení

Tenhle svět patří parazitům! Zdá se vám to přehnané? Zní to sice nepravděpodobně, ale je to tak.
Paraziti, to nejsou jen tasemnice, vši nebo spavá nemoc. Parazitický způsob života, alespoň po část své existence, provozuje více jak polovina organismů obývajících tuto planetu. Používají roztodivné strategie, jak ovládnout své hostitele, a to vše zkouší nejenom u zvířecích hostitelů, ale i u člověka.

Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. je vědec a pedagog na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, pracovník laboratoře molekulární biologie prvoků Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a předseda redakční rady časopisu Živa. Je spoluautorem knihy O parazitech a lidech, která v roce 2019 získala prestižní ocenění Magnesia Litera.


SCIENCE CAFÉ
je cyklus přednášek a neformálních diskusí s vědci v příjemných prostorách kaváren. V České republice jej inicioval spolek Otevíráme a v současnosti se pod jeho záštitou konají Science Café ve dvacítce měst. V prostorách divadelní kavárny se  pravidelně setkáváme se zajímavými osobnostmi české vědy.

Hlavními partnery Science Café jsou společnosti lmc a MSD.