Nový vizuál 109. sezóny

mb-foto-1.jpg 40382.jpg web.jpg web39.jpg

Martin Bosák vytvořil skriptové písmo Oskar jako svou diplomovou práci v ateliéru grafického designu GD1 na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Výtvarně interpretoval rukopis skladatele Oskara Nedbala a následně jej reformuloval do nové podoby autorské abecedy. Vytvořil tak pro naše divadlo živé akcidenční písmo, které ve 109. a 110. sezóně používáme při produkci limitovaných sérií tiskovin, ve vybraných interiérech divadla a zejména při produkci programových brožur a měsíčních plakátů.


Děkujeme za skvělou spolupráci! 

r

V období od dubna do konce roku 2023 bude uzavřen příjezd do centra města ze severní strany - v tomto období nebude průjezdná jordánská hráz. Řiďte se prosím oficiálními objízdnými trasami.
1) Pro příjezd k táborskému divadlu využívejte příjezd přes Budějovickou ulici.
2) Alternativní trasa příjezdu může vést od jihu ulicí Údolní, Bechyňskou a dále ulicí Na Parkánech. Počítejte s tím, že vzhledem k uzavírce důležitého silničního tahu se především v době dopravní špičky (15 - 17) mohou v centru města tvořit kolony.
Oficiální informace o objízdných trasách: https://taborcz.cz/dlouhodoba-uzavirka-hraze-jordanu-zacne-ve-stredu-12-dubna-2023-v-8-00-hodin/d-89883/p1=65695

Je zachována možnost parkování u plaveckého stadionu, pro pěší je hráz otevřena.