Nový vizuál 109. sezóny

mb-foto-1.jpg 40382.jpg web.jpg web39.jpg

Martin Bosák vytvořil skriptové písmo Oskar jako svou diplomovou práci v ateliéru grafického designu GD1 na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Výtvarně interpretoval rukopis skladatele Oskara Nedbala a následně jej reformuloval do nové podoby autorské abecedy. Vytvořil tak pro naše divadlo živé akcidenční písmo, které ve 109. a 110. sezóně používáme při produkci limitovaných sérií tiskovin, ve vybraných interiérech divadla a zejména při produkci programových brožur a měsíčních plakátů.


Děkujeme za skvělou spolupráci!