Informace o bezbariérovosti

Hodnocení v piktogramech – výstup pro uživatele

Budova 1 – velký sál se zázemím

Cesta od parkování (ZTP v ulici Žižkova před objektem Střelnice) po nerovné historické dlažbě, nerovnosti výrazně vyšší, než 2 cm, chodník úzký. Bezbariérový vchod vedle hlavního vchodu, opatřen zvonkem pro přivolání obsluhy. WC v rámci dámských toalet, šířka průchodu dveřmi toalety 76 cm. V rámci hlediště vysoký sklon, uvaděčky instalují vyrovnávací nájezdy.

Pro zrakově postižené jsou k dispozici vodící linie a v době představení stálý personál divadla. Informace v Braillově písmu nejsou.

Pro sluchově postižené je během představení (vyjma koncertů) zapnuta frekvenční indukční smyčka.


Galerie a divadelní klub v 1. patře

 

Cesta od parkování (ZTP v ulici Žižkova před objektem Střelnice) po nerovné historické dlažbě, nerovnosti výrazně vyšší, než 2 cm, chodník úzký.
Bezbariérový vchod vedle hlavního vchodu, opatřen zvonkem pro přivolání obsluhy.
Ke galerii a kavárně vede výtah. Pro osoby na vozíku je prostor přístupný výtahem, který je umístěn ve vstupním foyeru a ústí v 1. patře v DON galerii. V 1. patře je k dispozici běžné WC. Bezbariérové WC II. je umístěno v přízemí v hlavní hale.

Pro zrakově postižené jsou k dispozici vodící linie a výtah a v době představení stálý personál divadla. Informace v Braillově písmu jsou k dispozici pouze v kabině výtahu.

Pro sluchově postižené je během vernisáží a přednášek zapnuta frekvenční indukční smyčka a ve výtahu informace o poloze výtahu.


Budova 2 – malý sál se zázemím

Cesta od parkování (ZTP v ulici Žižkova před objektem Střelnice) po nerovné historické dlažbě, nerovnosti výrazně vyšší, než 2 cm, chodník úzký.
Bezbariérový vchod vedle hlavního vchodu, opatřen zvonkem pro přivolání obsluhy.
WC v rámci dámských toalet, šířka průchodu dveřmi toalety 76 cm.
Bezbariérové přístupný celý pravý balkon, zábranu tvoří zábradlí balkonu

Pro zrakově postižené jsou k dispozici vodící linie a v době představení stálý personál divadla. Informace v Braillově písmu nejsou.

Pro sluchově postižené je během představení (vyjma koncertů) zapnuta frekvenční indukční smyčka.