S W
DON živě | ZE STAVEBNÍ HISTORIE TÁBORSKÝCH DIVADELNÍCH BUDOV
29/4
19.00
s architektem Martinem Krausem a historičkami Lenkou a Jitkou Vandrovcovými