Vernisáž: Přehlídka divadelní fotografie

PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ FOTOGRAFIE pořádaná Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR.

K uspořádání soutěže o nejlepší divadelní fotografie vedla snaha zvýšit povědomí o svébytném a poněkud opomíjeném uměleckém druhu. Cílem přehlídky je prostřednictvím oceněných fotografií „podat zprávu“ o současném divadle v Česku a o současné divadelně-fotografické tvorbě. Další ambicí bylo pokusit se aktivizovat divadelně-fotografickou obec a vytvořit prostor pro odbornou reflexi její tvorby.

Denisa Šťastná, koordinátorka soutěže

Soutěž obeslalo 121 tvůrců s 1348 fotografiemi pořízenými v letech 2015-17, z nichž odborná porota vybrala nejlepší pro výstavní kolekci, která putuje republikou.

33.JPG 44.JPG 22.JPG 7.JPG 9.JPG 111.jpg 1.JPG