Filmový festival o autismu
pořádá APLA Jižní Čechy, z.ú.
14/10/2022
pátek 18.00
pronájem

Představení proběhlo.

DON klub

Prodej vstupenek na akce v pronájmu zajišťují pořadatelé.