IAN MIKYSKA & PROKOP JELÍNEK | Preludium (Z časů minulých)
13/9/23 - 30/6/24
y

DON foyer
út, čt 16.00 - 18.00 a hodinu před každým představením

Inspirací pro tento hudební film bez zvuku byly autorům skladby Oskara Nedbala, konkrétně Preludium z klavírní suity Aus vergangener Zeit (Z časů minulých), a také valčíkové rytmy několika dalších klavírních kusů. Tato hudba sloužila jako inspirace pro klavírní improvizaci zaznamenanou pomalu se pohybující kamerou. Další rytmickou vrstvu pak tvoří různě rychlé přechody mezi dvěma barevnostmi obrazu. Prolínající se světy obrazu a ztišeného zvuku vytváří snovou vnitřní krajinu klavíru.

Ian Mikyska je skladatel, který tvoří většinou na okrajích zvuku: pracuje s videem, performancí, textem, spolupracuje s divadelními tvůrci a vytváří vlastní instalace. Studoval kompozici na londýnské Guildhall School of Music & Drama, v současnosti dokončuje magisterské studium režie alternativního a loutkového divadla na DAMU. Vlastní výstavy realizoval např. v Národní galerii (Anežský klášter), v pardubických Automatických mlýnech a v městské galerii GAMPA, či ve zvukové galerii IGLOO Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Působí také jako překladatel z češtiny do angličtiny a zástupce šéfredaktora časopisu Czech Music Quarterly.

Prokop Jelínek tvoří videa, filmy a instalace, často za použití vlastních technologických designů a 3D tisku. Jeho film Spacecraft, vytvořený ve spolupráci s Janem Turkem, získal 1. cenu v soutěži NASA CineSpace 2018. Je absolventem programu Centra audiovisuálních studií (CAS) na FAMU, kde v současnosti dokončuje magisterské studium. Byl finalistou soutěže Young Directors 2019, spolupracuje na filmech Ondřeje Vavrečky, věnuje se také reklamní a produktové fotografii a dokumentárním filmům.