Romeo a Julie pohledem Martina Hilského
beseda
22/9/2023
pátek 19.00
Vstup volný
y

Skupina

mimo předplatné

malý sál

Z důvodu velkého zájmu o besedu doporučujeme rezervaci míst v sále.

Další beseda volně tematizující divadelní hry v našem programu se bude týkat hry Romeo a Julie. Přední český shakespearolog, profesor Martin Hilský promluví o mnohovrstevnatosti a komplikovanosti této Shakespearovy tragédie, která je patrně nejznámějším milostným příběhem v historii světového dramatu.

„Obrovská síla a univerzálnost této tragédie spočívá v tom, že intimní příběh osudové lásky je zmarněn intolerancí a nenávistí lidí kolem. Klíč ke konkrétní podobě této nenávisti není v Shakespearově textu, ale ve společnosti, v níž se tato tragédie hraje a v níž je vnímána. Shakespeare nemusel napsat konkrétní důvody sváru Monteků a Kapuletů, protože ty si každá doba a každá společnost, včetně té dnešní, vždycky napíše sama.” Martin Hilský

Přednáška je volně napojená na inscenaci Romeo a Julie v provedení Divadla ABC Praha. Besedu odmoderuje literární vědec, překladatel a anglista doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.


Diskuzní bloky napojené na téma vybraných divadelních představení chtějí divákům zprostředkovat intenzivnější zážitek z předváděných her a zároveň v některých případech reflektovat a analyzovat i jejich literární předlohy. I v letošním roce se můžete těšit na speciální hosty z kulturního prostředí, kteří budou rozšiřovat povědomí o aktuálních společenských fenoménech vždy v úzké vazbě na divadelní hry v našem programu.r

V období od dubna do konce roku 2023 bude uzavřen příjezd do centra města ze severní strany - v tomto období nebude průjezdná jordánská hráz. Řiďte se prosím oficiálními objízdnými trasami.
1) Pro příjezd k táborskému divadlu využívejte příjezd přes Budějovickou ulici.
2) Alternativní trasa příjezdu může vést od jihu ulicí Údolní, Bechyňskou a dále ulicí Na Parkánech. Počítejte s tím, že vzhledem k uzavírce důležitého silničního tahu se především v době dopravní špičky (15 - 17) mohou v centru města tvořit kolony.
Oficiální informace o objízdných trasách: https://taborcz.cz/dlouhodoba-uzavirka-hraze-jordanu-zacne-ve-stredu-12-dubna-2023-v-8-00-hodin/d-89883/p1=65695

Je zachována možnost parkování u plaveckého stadionu, pro pěší je hráz otevřena.